Debatten en Lezingen

Intellectuele uitwisseling

De conferenties en debatten van het BRUSSELS CREATIVE FORUM zijn een gelegenheid om samen na te denken over de uitdagingen van de toekomst, in een stimulerende omgeving. De verschillende organisaties en instellingen krijgen de gelegenheid om de problemen en de uitdagingen van de culturele sector in Brussel te benoemen en te bespreken.