Brussels Summer University

Let us Unlock Bruxsel - Zaterdag 3 september

Inschrijven

1. Voorstelling en dagplanning  (9.10-9.15) : Alain Deneef (Voorzitter - Aula Magna)

2. Plenaire zitting (9.15-10.30) : Brussel her-denken na 22 maart

Wat zijn – op vlak van imago en de genomen/te nemen maatregelen - de negatieve effecten van de aanslagen op het imago van Brussel? Moet men op vlak van aanpak na een dergelijke crisis eerder een imago herstellen of hervormen?

Een debat met:

 • Sophie Alexandre (Directrice van Réseau des Arts à Bruxelles)
 • Frédéric Trauwaen (Directeur Marketing and Sales van Visit Brussels)
 • Yves Goldstein (Cabinetschef van de Minister-President BHG)
 • Jan Goossens (Oud-directeur van de KVS en directeur van het Festival de Marseille)

Moderator : Eric Corijn (Bestuurder - Aula Magna)

Koffiebreak (10u.30-11u.00)

3-4. Workshops (11u.00-12u.30)

1. Laïcisme en religieuse diversiteit in Brussel (in samenwerking met Brussels Academy)

Laïcisme en religieuze diversiteit : twee begrippen die elkaar regelmatig tegenspreken – zonder twijfel wanneer secularisme geïnterpreteerd wordt door het zeer Franse concept van Laïcisme. Maar zijn ze echt zo tegenstrijdig ? De situatie in Brussel ligt bijzonder gevoelig, een stad met een zeer open en liberale traditie – zelfs anticlerikaal – maar die vandaag voor een groot deel bestaat uit moslims.

Dit debat vormt de inleiding voor een cyclus van 8 workshops van Brussels Academy.

Een debat met :

 • Mehmet Alparslan Saygin (jurist, auteur van La laïcité dans l’ordre constitutionnel belge, Academia, 2015)
 • Noura Amer (Directeur van Awsa-Belgium - Arab Women's Solidarity Association)
 • Mathieu Bietlot (Coordinateur sociopolitique - Bruxelles-Laïque)
 • Irene Kaufer (Feminist,- Tayush)

            Moderator : Henri Goldman (Bestuurder van Aula Magna)

2. De huisvestingscrisis in Brussel en hoe deze op te lossen

De toegang tot het aantal woningen daalt en ze worden onbetaalbaar voor vele Brusselaars. De middenklasse blijft hierdoor de stad verlaten, de druk op de demografie stijgt in de regio en  de prijzen swingen de pan uit. De markt reageert op de feitelijke vraag en wanneer er voor de mens op de straat een reeks van maatregelen worden getroffen heeft ze toch moeite om te reageren op de maatschappelijke behoeftes die constant in verandering zijn.

Een studie uitgevoerd door verschillende universiteiten trekt aan de alarmbel en beoordeelt een vrijblijvende politiek.

Als men sociale vraagstukken publiek wil voeren EN de ontwikkeling van de regio Brussel wil garanderen in de volgende 10 jaar, wat zijn dan de slaagkansen? Indien het aan territoriaal  ruimte ontbreekt – en dan vooral in een grootstedelijke gebied – moet dit de autoriteiten net uitdagen om uit alle macht te grijpen naar creativiteit en innovatie.

Een debat met :

 • Christian Dessouroux (Onderzoeker aan het IGEAT (ULB), coördinator van het onderzoek Le logement à Bruxelles : diagnostic et enjeux (2016), uitgebracht door Brussels Studies)
 • Pierre-Alain Franck (Bestuurder van l’Union professionnelle du secteur immobilier (UPSI))
 • Werner Van Mieghem (Coördinator van RBDH (Rassemblement Bruxellois du Droit à l’Habitat))
 • Philippe Van Muylder (Secretaris Generaal van de Inter-régionale de la FGTB Bruxelloise en voorzitter van het ESRBHG)
 • Pol Zimmer (Lid van verschillende ministeriële kabinetten en auteur van talrijke boeken over huisvesting in het Brussels Gewest)

            Moderatrice : Myriam Gérard (Bestuurder - Aula Magna)

Lunch (12u.30-14u.00)

5-6. Workshops (14u.00-15u.30)

1.  We Brusselers? Comment (re)faire un "nous" bruxellois ? Hoe kunnen we een Brusselse "wij" (her)scheppen?

Dit panel heeft tot doel een licht te werpen op verschillende initiatieven die in de hoofdstad waardevolle plaatsen ontwikkelen in functie van ontmoeting en dialoog die het "wij-gevoel" in Brussel versterken en die rekening houden met de grote culturele en sociale diversiteit van de stad (in samenwerking met het Marnixplan)

             Een debat met:

 • Jonathan Dehas (Atrium Brussels / Make.Brussels)
 • Catherine Tricot (Sprout to Be Brussels)
 • Cathy Van Remoortere (Ex-social manager de BX Brussels)
 • Mohamed Ouachen (Diversité Sur Scènes / KafeArtKawa)  
 • Seyma Gelen et Karim Slachmuylder (Tayush)
 • Janette Sinclair (European Commission Staff Volunteering initiative) 
 • Dyab Abou Jahjah (Auteur « De stad is van ons », Mouvement X)

             Moderatrice : Fatima Zibouh (Bestuurder - Aula Magna)

Eindwoord: Philippe Van Parijs (Marnixplan en bestuurder van Aula Magna)

2. Brussel na 22 maart : stad tussen veiligheid en reconstructie

Veiligheid en onveiligheidsgevoel : hoe werken deze gevoelens in werkelijkheid ? Wat is de rol van het OCAM ? Hoe zit het met de inlichtingendiensten en de samenwerking tussen de politie? Reageren op radicalisering : wat zijn de initiatieven die in Brussel ruimtes ontwikkelen in functie van  ontmoeting en dialoog rond het wij-gevoel van Brussel. 

              Een debat met:

 • Kristel Beyens (Professor aan de VUB, departement van criminologie) tbc
 • Fabienne Brion (Professeur à l’Ecole de criminologie de l’Université catholique de Louvain)
 • Johan Leman (Anthropoloog, professor emeritus KU Leuven, voorzitter van het integratiecentrum Foyer in Molenbeek)
 • Cedric Smeets (Commissaire de la police fédérale, direction de la coordination et de l'appui à Bruxelles)

Moderateur : Christophe Mincke (Directeur du département de criminologie de l’Institut national de criminalistique et de criminologie et professeur à l’Université Saint-Louis)

Koffiepauze (15u.30-15u.45)

7. Plenaire vergadering (15u.45-17u.15) : Let us Unlock Bruxsel

Laten we taboes breken, de oude (bijv. instellingen en onderkapitalisatie) de recente (bijv.  lock down van november), de permanente (bijv. de institutionele complexiteit, immobilisme) of toekomstige (bijv. plannen van de N-VA), die inbreuk dreigen te maken op de Brusselse ambities. Een tiental Brusselse persoonlijkheden komen elk één concreet en gedetailleerd idee presenteren dat Brussel zal ontgrendenlen. Het publiek krijgt de kans om (al dan niet) te reageren op de diverse voorstellen.

Met de medewerking van:

 • Samira Ben Aïssa (Lerares in Brussel)
 • Joan Condijts (Redactiechef bij L’Echo)
 • Thomas Dermine (Lid van Vrijdaggroep- Groupe du vendredi)
 • Alain Dubois (Directeur van CERE)
 • Vincent Laborderie (Gastdocent aan UCL)
 • Christophe Leclercq (Oprichter van Euractiv)
 • Bleri Lleshi (Filosoof, politicoloog en documentairemaker) onder voorbehoud
 • Alain Maskens (Bestuurder van Aula Magna)
 • Andrea Rea (Professor aan de ULB) onder voorbehoud
 • Xavier Tackoen (Gedelegeerd bestuurder,  Espaces-Mobilité)
 • Yvan Vandenbergh (Bestuurder van Aula Magna)
 • Cathy Van Remoortere (Voormalig sociaal manager bij BX Brussels)
 • Fatima Zibouh (Bestuurder van Aula Magna) 

            Organisator: Alain Maskens (Bestuurder – Aula Magna)

            Moderateur : Philippe Van Parijs (Bestuurder – Aula Magna)

8. Slotwoord (17u.15-17u.30) : Eric Corijn (Secretaris Generaal - Aula Magna)

Drink (17u.30-18u.30)

Praktisch

Openingsuren

Vrijdag 02/09/16 : 10u00 - 22u00

Zaterdag 03/09/16 : 09u00 - 22u00

Ligging

Bozar

Ravensteinstraat 23, 1000 Brussel

Parking

Albertine-Square Parking

Bereikbaarheid

Halte "Centraal Station" met bussen 29, 38, 63, 65, 66 en 71, metro 1 en 5 of trein.